Get

Pobl cyfarfod (Welsh Edition)SHOP NOW AMAZON


Offer List


Trawsnewid gwasanaethau pobl hŷn Gwynedd (Cymraeg / Welsh)

Cyfle i weld y gefnogaeth sydd ar gael i bobl Gwynedd wrth iddynt heneiddio. See what support is available for older people in Gwynedd as they get older.

Pobl Bryncoch - C'mon Midffild

George Huws yn cyfarfod rhai o bobl y pentre Bryncoch.

Pobl ifanc yn ateb cwestiwn mewn cyfweliad am swydd mewn clwb plant.

Pobl ifanc yn ateb cwestiwn mewn cyfweliad am swydd mewn clwb plant.

Helpu Pobl Ifanc i Gael Gwaith / Inquiry into Assisting Young People into Work

Fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor Menter a Busnes i helpu bobl ifanc i gael gwaith, creuwyd y tim Allgymorth fideo gyda nifer o bobl ifanc dros ledled Cymru.

S4C Cyfarfod Agored/Public Meeting (Welsh version)

Broadcast May 2001.

Bwyta'n iach

Deunydd Enghreifftiol Uned 1 - Bwyta'n Iach.

Ffrindiau ar FACETIME yn trafod mynd i siopa.

Ffrindiau ar FACETIME yn trafod mynd i siopa.

Cyngor Môn - Anglesey Council

Cafodd y fideo Atal Codymau yma ei greu drwy gydweithio rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Tîm Cynllun Cyfeirio Ymarfer Cenedlaethol (NERS) y ...

Pobol y Cwm - English version / fersiwn Saesneg

Hysbyseb Pobol y Cwm - ar S4C bob nos Lun, Mawrth, Iau a Gwener. Advert for Pobol y Cwm - on S4C every Monday, Tuesday, Thursday and Friday.

LEARN WELSH WITH NICKY: Gwneud Camgymeriadau (Making Mistakes)

Na i cymryd ti trwy rhai o'r 'faux pas' camgymeriadau ti gallu neud gyda dy sexy Gymraeg. I'll take you through some of the 'faux pas' mistakes you can make ...

Welsh Labour - Leighton Andrews AM addresses NUS Wales Conference 2011

Mae'r fideo wedi cael eu is-teitlo yng Ngymraeg. Gwthio'r botwm 'CC' ar y fideo ac dewiswch 'Welsh' neu 'Cymraeg'* Leighton Andrews- Welsh Assembly ...

Ffrindiau o'r criw cymraeg yn trafod cyn y cyfarfod nesaf.

Ffrindiau o'r criw cymraeg yn trafod cyn y cyfarfod nesaf.

'POSSESSION' COR CYMRU - PROMO S4C

Promo for Welsh choir competition on S4C.

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd-Môn (23 Tachwedd 2011)

Cyfarfod Rhanbarth Gwynedd-Môn (23 Tachwedd 2011) yn trafod datblygiadau tai yng Nghaernarfon.

Llanbedr Pont Steffan (Llambed)

Atgofion bywyd un o drigolion Llanbedr Pont Steffan yn 1968. Lifetime memories of a town resident in 1968. Mae'r hawlfraint i'r archif yn berchen i ITV ...

Geography Now! Ireland

A long time ago a noble Irishman contacted me and asked if he could help with the animations on GN. Little did he know that one day he would be flown out and ...

Rhyw Ddydd

Welsh group Tŷ Gwydr performing Rhyw Ddydd recorded circa 1989/1990. Video features historic moments and people such as the release of Mandela, the ...

Pokémon Coch - Fersiwn Cymraeg / Welsh version

Golwg gynta' ar brosiect newydd sy'n galluogi pobl i chwarae Pokémon Red (1999) oddi ar y GameBoy yn yr iaith Gymraeg. Mae'r prosiect wedi gwynebu sawl ...

Copyright © 2016 by us.NewsJS