Get

ICF-CY Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health, Children & Youth Version (Dutch Edition)


SHOP NOW AMAZON


Offer List


ICF-CY. Nederlandse vertaling van de International ...
De International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth (ICF-CY) is afgeleid van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) (WHO, 2001; Nederlandse vertaling 2002) en werd ontwikkeld om kenmerken van het ontwikkelende kind en de invloed van de omgeving van het kind te kunnen beschrijven. De ICF-CY kan worden gebruikt …
ICF: International Classification of Functioning ...
De Nederlandse vertaling van de ICF wordt in boekvorm uitgegeven door BSL. De ICF kan ook online geraadpleegd worden in de Classification Browser . Een globale indruk van de ICF is te verkrijgen uit een compilatie van de ICF (44 p).
Nederlandse vertaling van de International …
Dit boek bevat de Nederlandse vertaling van de "International Classification of Functioning, Disablility and Health for Children and Youth" (ICF-CY).
ICF-CY - link.springer.com
ICF bestaat reeds in Nederlandse vertaling (Nederlandse vertaling van de ‘International Classification of Functioning, Disability and Health’ (ICF, Geneva 2001, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 2002, 2007)) en bij deze presenteren wij eveneens de Nederlandse vertaling van de ICF-CY.
bol.com | ICF Nederlandse vertaling van de …
ICF Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health 2e druk is een boek van Merkloos uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum.
ICF Nederlandse vertaling van de International ...
ICF Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health: De ICF, in een eerdere ontwikkelfase bekend als ICIDH, i...
ICF Nederlandse vertaling van de International ...
ICF Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health bij Boeken.com. Bij boeken.com vind je altijd wat je zoekt.
Nederlandse Vertaling Van De International …
Nederlandse Vertaling Van De International Classification Of Functioning, Disability And Health, Children & Youth Version. Napel, H; De Kleijn-de Vrankrijker, M
Studystore | Nederlandse vertaling van de ICF-CY ...
De ICF-CY is als afgeleide classificatie ontwikkeld door de "structuur en categorieën van de oorspronkelijke classificatie onveranderd te laten en aanvullende details toe te voegen" (WHO-FIC, 2004, pagina 5). De ICF-CY is gebaseerd op de richtlijnen van bijlage 8 van de ICF en stemt daardoor overeen met de organisatie en structuur van de oorspronkelijke classificatie.
Internationale classificatie van het menselijk ...
ICF2 staat voor International Classification of Functioning, Disability and Health en is een classificatiesysteem van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het systeem biedt een begrippenkader waarmee het menselijk functioneren en eventuele problemen worden beschreven vanuit drie onderling verbonden maar te onderscheiden perspectieven: het perspectief van het menselijke organisme …
Copyright © 2016 by us.NewsJS